Natječaj za radna mjesta

29 Kolovoz 2018
Objavljeno u Novosti

Visoka škola Ivanić-Grad u Ivanić Gradu, Moslavačka 11, telefon: 01/2016-840, OIB: 80174889349;e-pošta:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., utl: www.vsig.hr

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor dvoje zaposlenika na sljedeća položajna radna mjesta na neodređeno vrijeme:

1. tajnik/ica visoke škole (prema Privremenom Pravilniku o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta: položaj I. vrste – tajnik/ica)

2. voditelj/ica studentske referade i arhive (prema Privremenom Pravilniku o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta: položaj I. vrste – voditelj/ica).

Uvjeti za izbor na radno mjesto pod točkom 1. :

- završen integralni sveučilišni studij prava ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave

- napredna informatička zvanja

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

Radni odnos za radno mjesto pod točkom 1. zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 3 mjeseca.

Uvjeti za izbor na radno mjesto pod točkom 2.:

- visoka stručna sprema društvenog smjera (završeni diplomski sveučilišni studij društvenog područja ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog područja)

- napredna informatička znanja

- položen državni stručni ispit

- najmanje 5 godina radnog iskustva.

Radni odnos za radno mjesto pod točkom 2. zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Uz prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti:

- životopis s e-adresom i ostalim podacima za kontakt

- preslika diplome o završenom studiju

- potvrdu (ECDL ili slično) o stupnju poznavanja upotrebe informatičkih sustava.

- potvrdu HZMO-a o ostvarenom radnom stažu

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

O rezultatima natječaja svi pristupnici na natječaj bit će obaviješteni putem elektronske pošte (na e-adresu  koju su dostavili u prijavi na natječaj) u roku od 10 dana od donošenja odluke o izboru.

Ukoliko kandidat/kinja koji se prijavljuje na natječaj ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u svojoj zamolbi dužan/na se je pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti. Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima (NN 121/2017) dužni su prilikom prijave na natječaj slijediti odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima glede prilaganja potrebne dokumentacije. Upute o navedenom nalaze se na linku

Natječaj je objavljen dana: 29. kolovoza 2018.

Visoka škola Ivanić-Grad

Poslijednja izmjena dana Ponedjeljak, 22 Listopad 2018 06:53

Adresa

Adresa:
Moslavačka 13, 10310 Ivanić-Grad
Website:
www.vsig.hr
Email:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
01/2016-840 – referada,
01/2016-841 – tajništvo,
01/2016-842 – savjetnica
Mob: 091-6020956, 091-6020953
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB:80175889349, MBS:081161497,
IBAN: HR0424840081135069251

Naša misija

Misija VŠ IVANIĆ-GRAD jest produciranje visokoobrazovanih stručnjaka koji će uspješno odgovarati suvremenim poslovnim izazovima te, posljedično, podizanje razine kvalitete visokoškolske poduzetničke edukacije u Hrvatskoj. Kroz studijske programe promovirati znanja relevantna za društvo i struku, uz uvažavanje poslovne, radne, stručne i znanstvene etike i uz provođenje visokih vrijednosnih kriterija. Uloga je Visoke škole Ivanić-Grad i da osmisli, ispituje i razvija inovacije u oblasti rehabilitacije, terapije, sestrinstva…, ali i tehničkih znanosti i ekonomije te da kroz znanstvenu i tehničku podršku pomaže razvoju Grada, županije i šire.

Pratite nas