Ispiši ovu stranicu

SASTANAK DEKANA VELEUČILIŠTA LAVOSLAVA RUŽIČKA U VUKOVARU I DEKANA VISOKE ŠKOLE IVANIĆ-GRAD.

14 Srpanj 2021
Objavljeno u Novosti

Na početku susreta dekan Marinčić se zahvalio dekanu Sudariću što se odazvao sastanku. Na sastanku su aktualizirane teme:

- Nadolazeća konferencija u Vukovaru (Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu)Zaključeno je kako sve obveze u tehničkom smislu za provođenje Konferencije odrađuje institucija na kojoj se održava Konferencija. Dogovoreno je da se svakako podsjeti predavače (profesore) Visoke škole Ivanić-Grad da čim prije pošalju sažetke radova, a nakon toga i cjelovite radove za Konferenciju u Vukovaru.

- Aktualizacija novog zajedničkog studijskog programa menadžment u zdravstvu

Sukladno svim dosadašnjim pripremama, načelno je dogovoreno da se podijeljeni kolegiji već polako pripremaju u smislu naziva predmeta, satnice i opterećenja, a da će se detalji za izradu syllabusa kao i ostali elementi vezani uz elaborat dogovarati koncem rujna i početkom listopada 2021. Rok za završetak i predaju Elaborata na MZO jest prosinac 2021.

- Moguća razmjena profesorskog kadra ili omogućavanje kadru jedne i druge Ustanove da se angažira za potrebe neke od naših Ustanova

Dogovoreno je da se ukoliko je potrebno našem Ugovoru o suradnji doda aneks ugovora kojim bi se olakšalo razmjenu profesora između naše dvije Institucije.

- Mogući prelasci studenata s jedne na drugu Ustanovu

Dogovoreno je da pravna služba VEVU i VŠIG pripremi dokument koji bi omogućio lakšu fluktuaciju studenata s jednog na drugo učilište, te da se na taj način Povjerenstvima koja procjenjuju mogućnost prijelaza olakša provođenje postupka, ali i samim studentima smanji i olakša prikupljanje potrebne dokumentacije.

- Informacije vezane uz UV Visoke škole Ivanić-Grad

U zadnjem dijelu sastanku se priključila i predsjednica Upravnog vijeća VŠIG – ravnateljica Srednje škole "Ivan Švear"  iz Ivanić Grada, Josipa Ilić, dipl. oec. Dekana Sudarića se kao člana UV-a informiralo o elementima koji su poduzeti za cjelovito uređenje zgrade VŠIG u Moslavačkoj 13, te o rezultatima jednostavne nabave za predviđeno uređenje.

Sastanak je završio u vedrom i dobrom raspoloženju.Novi sastanak je dogovoren za kraj kolovoza ili početak rujna u Vukovaru. 

20210714 102944