Visoka škola Ivanić - Grad

Moslavačka 13 Ivanić-Grad 10310 HR
01/2016-840 – referada,
01/2016-841 – tajništvo

Raspored 2022./2023. preddiplomski stručni studij fizioterapije

RASPORED SATI - AKADEMSKA GODINA 2022.-2023. svi (zimski semestar) - PRVA GODINA PREDDIPLOMSKI (2) Prva godina ima uvodno predavanje 3.10. u 15 sati te dalje...

Nastupno predavanje

4. listopada 2022. u 18 sati održat će se nastupno predavanje za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača u području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda. Ime...

Jesenski rok – upisi u preddiplomski stručni studij fizioterapije

PREDDIPLOMSKI STUDIJ Upisi će se održati  nakon objave konačnih rang listi, 21. rujna 2022. prema rasporedu upisnih brojeva:       2193       9:00 h      ...

Termini obrana završnih radova 2021./2022.

TERMINI obrana završnih radova 2021.2022.

Visoka škola Ivanić-Grad dobila Dopusnicu za preddiplomski stručni studij Sestrinstvo.

Nakon pozitivnog mišljenja Povjerenstva za inicijalnu akreditaciju studijskih programa Agencije za znanost i visoko obrazovanje i pozitivnog mišljenja Akreditacijskog savjeta, Agencija za znanost i...

VSIG