Fizioterapija

Dopusnica za preddiplomski stručni studij Fizioterapije

2022./2023.

RASPORED SATI – AKADEMSKA GODINA 2022.-2023.

ISPITNI ROKOVI – AKADEMSKA GODINA 2022._2023.

RASPORED SATI – AKADEMSKA GODINA 2022.-2023. svi (zimski semestar) – PRVA GODINA PREDDIPLOMSKI

RASPORED SATI – AKADEMSKA GODINA 2022.-2023. svi (zimski semestar) – DRUGA GODINA PREDDIPLOMSKI

RASPORED SATI – AKADEMSKA GODINA 2022.-2023. svi (zimski semestar) – TREĆA GODINA PREDDIPLOMSKI

Akademski kalendar 2022.-2023.

Odluka o dopuni Izvedbenog plana nastave za prijediplomski stručni studij fizioterapija 2022-2023, 28.3.2023.

Odluka o dopuni izvedbenog plana prijediplomskog studija fizioterapije, 31.1.2023.

Odluka o dopuni izvedbenog plana preddiplomskog studija fizioterapije, 29.11.2022.

Odluka o dopuni izvedbenog plana preddiplomskog stručnog studija fizioterapije, 25.10.2022.

IZVEDBENI PLAN PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA FIZIOTERAPIJE ZA AKADEMSKU GODINU 2022./2023

2021./2022.

RASPORED SATI – PRVA GODINA

RASPORED SATI – DRUGA GODINA

RASPORED SATI – TREĆA GODINA

Katalog tema završnih radova 2021.2022

Akademski kalendar 2021./2022.

Izvedbeni plan za akademsku godinu 2021./2022.

Izmjena izvedbenog plana za akademsku godinu 2021./2022.

Odluka o dopuni izvedbenog plana nastave preddiplomskog stručnog studija u akademskoj godini 2021.-2022, 31.11.2022.

Odluka o izmjeni izvedbenog plana preddiplomskog stručnog studija u akademskoj godini 2021./2022., 31.5.2022.

 

2020./2021.

Akademski kalendar 2020./2021.

Izvedbeni plan za akademsku godinu 2020./2021.

2019./2020.

Akademski kalendar 2019./2020.

Izvedbeni plan za akademsku godinu 2019./2020.