MEĐUNARODNI DAN OBRAZOVANJA

Piše: dr.sc. Goran Bobić, prof. fiz. kult., pred.

„Obrazovanjem si uljepšavamo svoje ja. Bez srama učimo i pitajmo! Ispitivanje i istraživanje korijeni su znanja, a mišljenje i razmišljanje put su do njega“.

Konfucije

Glavna skupština Ujedinjenih naroda je na svojoj sjednici održanoj 3. prosinca 2018. godine usvojila Rezoluciju 73/25 kojom se 24. siječnja proglašava „Međunarodnim danom obrazovanja“. Usvajanje Rezolucije od strane Država članica bio je jasan čin i pokazatelj čvrste političke volje da se dodatno osvijesti vrijednost i važnost obrazovanja ističući isto posebnom obljetnicom. I na taj način društva se usmjeravaju k poduzimanju radnji koje doprinose razvijanju najvišeg pedagoškog standarda, jednakim šansama i kvaliteti u obrazovanju za sve. S obzirom da obrazovanje ima ključnu ulogu u izgradnji održivih i adaptivnih društava na dan 24. siječnja šalje se poruka o njegovoj važnosti u izgradnji mira i razvoja (UNESCO, 2018).

Prema Hrvatskoj enciklopediji (2021) obrazovanje je „organizirani pedagoški proces stjecanja znanja i razvijanja spoznaje“. Provodi se u zakonski utemeljenim obrazovnim ustanovama s jasno definiranim planovima i programima rada te se prema dobi onih koji sudjeluju u Programu dijeli na predškolsko i školsko obrazovanje, te obrazovanje odraslih.

„Obrazovanje se u užem smislu može definirati kao proces usvajanja znanja i razvijanja sposobnosti iz čega kasnije proizlaze znanje (materijalni i kognitivni zadatci obrazovanja) i sposobnosti (funkcionalni, formalni, formativni, psihomotorički ili operativni zadatci). U počecima izvođenja obrazovnih programa prevladavaju opći stupnjevi obrazovanja dok se kasnije sam proces usmjerava prema specifičnom, profesionalnom obrazovanju uz naglašenu stručnu osposobljenost“ (Hrvatska enciklopedija, 2021).

Pozicija i uloga obrazovanja mijenjala se kroz povijest, od nastanka prvih društava do danas transformirao se značaj te djelatnosti i njezino shvaćanje za razvoj čovječanstva u cjelini. U suvremenim uvjetima života i rada važnost obrazovanja izrazito je naglašena i njezini ishodi osnovne su odrednice na kojima se gradi perspektiva i održivost društva.

I Veleučilište Ivanić-Grad prepoznaje vrijednosti i važnost obrazovanja te u svom radu nastoji, između ostalog, promovirati znanja relevantna za društvo i struku uvažavanjem poslovne, radne, stručne i znanstvene etike i provođenjem visokih vrijednosnih kriterija. Kroz različite studijske programe te ostale aktivnosti iz djelatnosti obrazovanja sudjeluje u osmišljavanju, ispitivanju i razvoju inovacija iz biomedicine i zdravstva, ali i ostalih interesnih područja te na taj način pruža podršku razvoju Grada Ivanić-Grada, Zagrebačke županije i šire.

Veleučilište Ivanić-Grad svima želi Sretan Međunarodni dan obrazovanja!

 

Citiranje:

UN General Assembly proclaims 24 January International Day of Education.  UNESCO. 2018-12-05

Pristupljeno 21. 1. 2023. UN General Assembly proclaims 24 January International Day of Education (unesco.org)

obrazovanje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 1. 2023. http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=44619