Nastavnici i suradnici

TERMINI KONZULATACIJA 2022.-2023.

Nastavnici i suradnici:

Prof. dr. sc. Branka Matković, dr. med.
Izv. prof. dr. sc. Marija Rakovac
Doc. dr. sc. Dražen Kovačević, pred.
Doc. dr. sc. Mile Marinčić, v. pred.
Doc. dr. sc. Tatjana Trošt Bobić, pred.
Dr. sc. Ivan Vukoja, dr. med., spec. interne medicine, pred.
Dr. sc. Željko Sudarić, prof. v. š.
Ivica Šušak, dipl. iur., pred.
Goran Bobić, prof. fiz. kult., pred.
Snježana Brući, mag. med. techn., pred.
Jasmina Car, mag. physioth., pred.
Damir Huljenić, prof. fizike,
Danijela Huljenić, prof. engl. jez.
Prim. Marina Kovač, dr. med., spec. psih. med., pred.
Goran Maričić, dr. med., spec fiz. med. i reh., pred.
Andro Matković, dr. med., pred.
Ana Pavelić Tremac, prof. psihologije, klinički psiholog., pred.
Maja Škarica, prof. matematike i informatike
Mark Tomaj, mag. physioth., pred.
Denis Tovernić, prof. fizike, pred.
Maja Baotić, bacc. physioth.
Martina Gregčević, mag. physioth.
Marija Klepac, mag. physioth.
Denis Latinović, dipl. physioth.
Josipa Ilić, dipl. oec., pred.
Nikolina Kovač Malekinušić, mag. nutricionizma
Davor Maričić, dr. med.
Dr.sc. Mirjana Berković-Šubić, mag. physioth., pred.
Josip Šubarić, dipl. physioth., pred.
Sara Sabolić Šimunović, dr. med.
Vedran Brnić, dr. med.
Vedrana Nucak, mag. cin.
Ada Barić Grgurević, dr. med.
Ivica Brizar, mag. med. techn.
Adela Matušin, bacc. med. techn.
Danijela Čukelj, dipl. med. techn.
Mirela Rusan, bacc. med. techn.
Petar Budim, meg. med. techn.
Mislav Guščić, dr. med.
Miroslav Perić, dr. med.
Anita Kovač Roginić, dipl. med. techn.
Alen Breček, bacc. med. techn., pred.
Dobrila Pleško, bacc. med. techn.
Katarina Buneta, dr. med.
Petra Krističević, mag. physioth.
Antonijo Pokas, prof. kineziologije
Tihomir Golner, prof. fiz. kult.
Ivan Bota, mag. pol.
Marina Meštrović, dipl. med. techn.
Irena Štibrić, bacc. physioth.
Valentina Vrabec Barta, dr. med.
Mario Botica, dr. med.
Svijetlana Akik, dr. med.
Višnja Mandac, dr. med.
Josipa Kurtović, dipl. med. techn., pred.
Lucija Dimjašević, dr. med.
Nikolina Jurjević, dr. med.
Matej Josić, bacc. radne terapije
Valentina Šipuš, mag. paed. relig. et catect., pred.
Jasenka Sedak, bacc. physioth.
Javor Bojan Leš, dr. vet. med., pred.
Branimir Andrušić, mag. cin.
Josip Knezić, bacc. physioth. bacc. therap. occup.
Anita Markić, dipl. iur.
Zrinka Đukić Koroljević, dr.med., spec.fiz.med. i reh.,pred.
Dejan Eldić, mag.cin.
Ana Vukoja, mag.oec
Jelena Tomić, mag.physioth.