Obrasci

OBRAZAC N1 osobna evidencija nastavnika

OBRAZAC N2 održana nastava

OBRAZAC N3 b opis predmeta novo

OBRAZAC N3 opis predmeta

OBRAZAC N4 evidencija prijevoza

OBRAZAC N5 Prijava na natječaj naslovni nastavnik

OBRAZAC N6 Prijava na natječaj reizbor

OBRAZAC N7 održana praksa

OBRAZAC N8 izjava o spremnosti na suradnju_

OBRAZAC N9 Obrazac za vođenje evidencije rada

OBRAZAC N10 Zamolba Etičkom povjerenstvu 

 

OBRAZAC S1 Posudba ili povrat dokumenata iz dosjea

OBRAZAC S2 Privola, studenti

OBRAZAC S3 Upisni list

OBRAZAC S4 Zahtjev za mirovanje prava i obveza

OBRAZAC S5 Zahtjev za Ispis

OBRAZAC S6 Zamolba za prijelaz

OBRAZAC S7 Zamolba za priznavanje položenih ispita

OBRAZAC S8 Ispit pred povjerenstvom

OBRAZAC S9 Opća zamolba

OBRAZAC S10 Zahtjev za izdavanje duplikata dokumenata

OBRAZAC S11 Evidencija pohađanja nastave

OBRAZAC S12 Prijava za razredbeni postupak

OBRAZAC S16 Matični list.doc

OBRAZAC S17 Izjava knjižnica

OBRAZAC S18 Izjava o obvezi mjerenja tjelesne temperature

OBRAZAC S19 Zahtjev za odobrenjem teme rada

OBRAZAC S20 Zahtjev za pokretanjem ocjene i obrane rada

OBRAZAC S21 Izjava o izvršenju financijskih obaveza

OBRAZAC S22 Izjava o akademskoj čestitosti

OBRAZAC S23 Izdvojeno mišljenje člana Povjerenstva za ocjenu pisanog rada

OBRAZAC S24 Izjava o pohranjivanju rada

OBRAZAC S25 Zapisnik o obrani rada

OBRAZAC S26 Potvrda o vraćenim publikacijama

OBRAZAC S27 Zamolba povjerenstvu za provedbu i ocjenjivanje stručne prakse

OBRAZAC S28 Uputnica za Kliničku praksu

OBRAZAC S29 Dnevnik kliničke prakse I

OBRAZAC S30 Dnevnik kliničke prakse II

OBRAZAC S31 Dnevnik kliničke prakse III

OBRAZAC S32 Potvrda o obavljenoj kliničkoj praksi

OBRAZAC S33 Prijava za diplomski studij

OBRAZAC S34 Zamolba za stjecanje statusa studenta iz podzastupljenih i ranjivih skupina

OBRAZAC S35 Liječnička potvrda prijediplomski fizioterapija

OBRAZAC S36 Liječnička potvrda prijediplomski sestrinstvo

OBRAZAC S37 Liječnička potvrda diplomski fizioterapija

OBRAZAC S38 Zamolba za priznavanje prakse

OBRAZAC S39 Pristupnica za Alumni

OBRAZAC S40 Dnevnik kliničke prakse I – diplomski

OBRAZAC S41 Dnevnik kliničke prakse II – diplomski

OBRAZAC S42 Dnevnik kliničke prakse III – diplomski

OBRAZAC S43 Knjizica za praćenje i vrednovanje vježbovne nastave i kliničke prakse-sestrinstvo