Održan tečaj “Prevencija dekubitusa” u Neuropsihijatrijskoj bolnici dr. Ivan Barbot Popovača

Dekubitus (rana zbog pritiska, kožni vrijed) je oštećenje kože koje nastaje zbog nedostatka krvnog protoka i zbog nadražaja kože iznad kosti gdje je koža bila duže vrijeme pod pritiskom. Na nastanak utječu brojni faktori od strane pacijenta (paraliza, bolnost prilikom kretanja, oštećenje živčanih struktura, slabija uhranjenost – kaheksija, inkontinencija)  i njegove okoline (neprikladna odjeća, naborana posteljina, trenje uslijed trljanja kože, produljena izloženost vlazi). Kao javnozdravstveni problem dekubitus ima veliki utjecaj na kvalitetu života bolesnika i obitelji i na troškove zdravstvenog sustava. Prevencija je prvi korak u liječenju, koje se nastavlja procjenom rizika te planiranjem i provođenjem intervencija u procesu zdravstvene njege. Visoka škola Ivanić Grad zajedno s Neuropsihijatrijskom bolnicom dr. Ivan Barbot Popovača i Udrugom za rane – hrvatska inicijativa organizirala je tečaj III kategorije za medicinske sestre i tehničare pod nazivom „Prevencija dekubitusa“. Tečaj je održan u Neuropsihijatrijskoj bolnici dr. Ivan Barbot Popovača.

Tijekom predavanja slušatelji su bili upućeni u najnovije smjernice vezan za prevenciju dekubitusa, s podjelom na aktivnosti na organizacijskoj i stručnoj razini. Na organizacijskoj razini potrebno je kontinuirano provjeravati i nadopunjavati znanje osoblja o dekubitusu te kreirati i implementirati program za poboljšanje postupaka. Na stručnoj razini kontinuirano procjenjivati stanje kože pacijenta, temperaturu i vlažnost te izbjegavati jako masiranje kože na predilekcijskim mjestima. Koristiti visokoupijajuća pomagala za inkontinenciju, posteljinu koja ne izaziva trenje te silikonske obloge na predilekcijskom mjestima. Osim toga, potrebno je kontinuirano provoditi adekvatan kalorijski unos (visoko kalorijski i visoko proteinski) i hidrataciju bolesnika. Implementiranjem smjernica i kontinuiranim provođenjem svakako će doći i do smanjenja incidencije dekubitusa.

Također, važna tema bila je sestrinska dokumentacija kod bolesnika s dekubitusom. Dokumentiranje je važan dio praćenja skrbi o dekubitusu jer omogućuje svim stručnjacima koji sudjeluju u prevenciji i zbrinjavanju dekubitusa pravovremeno planiranje intervencija i praćenja napretka same skrbi. Kod ovako specifičnih stanja važno je da dokumentacija bude pravovremeno i precizno vođena s jasnim pokazateljima pogoršanja, stagnacije ili poboljšanja dekubitusa. Fotografiranje dekubitusa kao sastavni dio dokumentiranja dodatni je alat koji služi u svrhu bolje vizualne predodžbe nastalih oštećenja. Cjelokupno dokumentiranje ujedno štiti i od potencijalnih tužbi za neadekvatnu skrb i nesavjesno liječenje stoga ima i pravnu težinu.

Zaključak tečaja je da dekubitus nije isključivo rezultat loše sestrinske njege. Čak i uz primjenu specijalnih kreveta, opreme i postupaka koje mogu umanjiti mogućnost nastanaka dekubitusa, nekada ga je zbog lošeg općeg stanja bolesnika nemoguće spriječiti. Važno je  kontinuirano educiranje kako bi se poznavale najnovije smjernice i oprema te kako bi se rizik za nastanak dekubitusa sveo na minimum.