Pravilnici

Etički kodeks

Pravilnik o školovanju i stručnom usavršavanju zaposlenih nastavnika i radnika Veleučilišta Ivanić-Grad

Pravilnik o ocjenjivanju Veleučilišta Ivanić-Grad

Pravilnik o provedbi i ocjenjivanju stručne prakse Veleučilišta Ivanić-Grad, Obrasci uz Pravilnik

Pravilnik o sustavu osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete

Pravilnik o studiranju ranjivih i podzastupljenih skupina

Pravilnik o nagrađivanju studenata Veleučilišta Ivanić-Grad

Pravilnik o nagrađivanju izvrsnosti nastavnika i suradnika Veleučilišta Ivanić-Grad

Pravilnik o završnom (diplomskom) radu

Pravilnik o završnom i diplomskom radu na Veleučilištu Ivanić-Grad, primjenuje se od objave Kataloga radova u akademskoj godini 2023./2024.

Pravilnik o poslovima i nastavnom opterećenju nastavnika i suradnika Visoke škole Ivanić-Grad

Pravilnik o studiranju Veleučilišta Ivanić-Grad

Pravilnik o kriterijima i uvjetima prijenosa ECTS bodova između različitih sveučilišnih i drugih studija

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Protokol o postupanju po upitima prigovorima i molbama studenata Veleučilišta Ivanić-Grad

Pravilnik o čuvanju službene i profesionalne tajne

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o zaštiti javnog arhivskog gradiva i javnog dokumentarnog gradiva VŠIG

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o sadržaju i obliku diploma i dopunskih isprava o studiju te potvrda o stečenom stručnom nazivu

Pravilnik o dodjeli AAI@EduHR elektroničkog identiteta i održavanju AAI@EduHr imenika elektroničkih identiteta Veleučilišta Ivanić-Grad

Pravilnik o sadržaju i vođenju osobnih dosjea studenata Veleučilišta Ivanić-Grad

Pravilnik o postupku jednostavne nabave robe, usluga i radova

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o radu