Pravilnici

Etički kodeks Visoke škole Ivanić-Grad

PRAVILNIK O ŠKOLOVANJU I STRUČNOM USAVRŠAVANJU ZAPOSLENIH NASTAVNIKA I DJELATNIKA

Pravilnik o ocjenjivanju Visoke škole Ivanić-Grad

PRAVILNIK O PROVEDBI I OCJENJIVANJU STRUČNE PRAKSE (KLINIČKE PRAKSE, KLINIČKIH VJEŽBI), Obrasci uz Pravilnik: Uputnica za Kliničku praksu Dnevnik kliničke prakse I – preddiplomski fizioterapija, Dnevnik kliničke prakse II – preddiplomski fizioterapija Dnevnik kliničke prakse III – preddiplomski fizioterapija, Dnevnik kliničke prakse I – diplomski fizioterapija, Dnevnik kliničke prakse II – diplomski fizioterapija, Potvrda o obavljenoj kliničkoj praksi, Knjižica za praćenje i vrednovanje vježbovne nastave i kliničke prakse – preddiplomski stručni studij sestrinstvo.

Pravilnik o sustavu osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete

Pravilnik o studiranju ranjivih i podzastupljenih skupina na Visokoj školi Ivanić-Grad

Pravilnik o nagrađivanju studenata VŠIG

Pravilnik o nagrađivanju nastavnika i suradnika VŠIG

Pravilnik o završnom (diplomskom) radu

Pravilnik o poslovima i nastavnom opterećenju nastavnika i suradnika Visoke škole Ivanić-Grad

Pravilnik o studiranju Visoke škole Ivanić-Grad

Pravilnik o kriterijima i uvjetima prijenosa ECTS bodova između različitih sveučilišnih i stručnih studija

Pravilnik o čuvanju službene i profesionalne tajne

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o zaštiti javnog arhivskog gradiva i javnog dokumentarnog gradiva VŠIG

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o dodjeljivanju AAI identiteta i održavanju LDAP imenika

Pravilnik sadržaju i načinu vođenja dosjea studenata

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave robe, usluga i radova

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o radu