Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Veleučilišta Ivanić-Grad u okviru Erasmus + povelje

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti studenata……_Erasmus+