Pravni dokumenti i akti – Financije

 

Bilješke uz financijske izvještaje 2022.

Izvještaji proračuna 2022.

Izmjena financijskog plana za 2022., proekcije za 2023-2024

Izvještaji proračuna 2021.

Realizacija proračuna 2021.

Bilješke uz financijske izvještaje 2021.

Financijski plan 2022-projekcije 2023-2024

Izmjena plana nabave za 2021.

Plan nabave za 2021.

Izvještaji proračuna 2020.

Realizacija proračuna 2020.

Bilješke uz financijske izvještaje 2020.

Visoka škola Financijski izvještaj. 31.12.2019.

Visoka škola- Financijski izvještaj- 31.12.2019.

ODLUKA O REBELANSU FINANCIJSKOG PLANA

Financijski plan za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.

Plan nabave 2019.

Plan nabave

Rebalans 24.10.2018.

Odluka o financijskom planu

Visoka škola-Financijski izvještaji  -31.12.2018.

Bilješke uz financijske izvještaje 31.12.2018.