Pravni dokumenti i akti/temeljni akti

Statut Veleučilišta Ivanić-Grad

Akt o osnivanju – Službeni glasnik