Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Službenik za informiranje

Tibor Kralj, dipl. iur. glavni tajnik

Tel: 01/2016-841

Zamjenik službenika za informiranje

Višnja Božić Kušar, mag. prim. educ., koordinator poslova tajništva

e-mail: sluzbenikzainformiranje@vsig.hr 

 

Zahtjev-za-pristup-informacijama

Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije

Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

Žalba-protiv-rjesenja-ponovna-uporaba-informacija

Žalba-protiv-rjesenja-pristup-informacijama

Žalba-sutnja-uprave-ponovna-uporaba-informacija

Žalba-sutnja-uprave-pristup-informacijama

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014)

Izmjene Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 141/2022)

Godišnje izvješće za 2023

Godisnje_izvješće 2021.

Izvjesce csv 2021.

Godisnje_izvjesce 2022. pdf.

Godisnje_izvjesce 2022. csv

Pristupačnost

Podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@rdd.hr.Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.