Pristup informacijama

0
10

Pravo na pristup informacijama

Na temelju odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15) sve informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne ovlasti moraju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.

Visoka škola Ivanić – Grad omogućuje pristup informacijama na sljedeći način:

– putem službene web stranice Visoke škole Ivanić – Grad: www.vsig.hr

– davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev neposredno, pisanim putem, uvidom u dokumente, izradom preslika dokumenata, dostavljanjem preslika dokumenta i na drugi prikladan način.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama (obrazac) može se podnijeti službeniku za

informiranje i to:

– pisanim putem na adresu: Visoka škola Ivanić – Grad, Službenik za informiranje, Moslavačka 11, 10310, Ivanić – Grad

– putem elektroničke pošte na adresu: tajnistvo@vsig.hr ili referada@vsig.hr

– telefonom na broj: 01/2016-841 ili 01/2016-840

– usmenim putem: osobno na zapisnik u uredu službenika za informiranje (tajništvo Visoke škole), svaki radni dan između 12:00 i 14:00 sati.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se sukladno rokovima propisanim čl. 20. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Podnositelj zahtjeva ima pravo na žalbu sukladno čl. 25.Zakona.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su plaćanja upravnih pristojbi.

Pri ostvarivanju prava na pristup informacijama Visoka škola od korisnika može tražiti naknadu stvarnih materijalnih troškova temeljem čl. 19. Zakona.

Visoka škola će ograničiti pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu, ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu, ako je informacija porezna  tajna, sukladno zakonu, ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka, ako je informacija u postupku izrade, a njeno bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces donošenja odluke, ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima te u drugim slučajevima opisanim u čl. 15. Zakona.

Kontakt:

Službenik za informiranje:

Marko Dokmanić, tajnik Visoke škole

Tel: 01/2016-841

e-mail: tajnistvo@vsig.hr

Zamjena za odsutnog službenika za

informiranje:

Tatjana Petrinec, voditeljica Studentske službe

Tel: 01/2016-840

e-mail: referada@vsig.hr

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

Katalog informacija

Zahtjev za dopunu-ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu upotrebu informacije

Zahtjev za pristup informacijama

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime