Protetika, ortotika i robotika u fizioterapiji

Dopusnica za specijalistički diplomski stručni studij: Protetika, ortotika i robotika u fizioterapiji

2022./2023.

RASPORED SATI – AKADEMSKA GODINA 2022.-2023.

ISPITNI ROKOVI – AKADEMSKA GODINA 2022._2023.

RASPORED SATI – AKADEMSKA GODINA 2022.-2023. svi (zimski semestar) – PRVA GODINA DIPLOMSKI

RASPORED SATI – AKADEMSKA GODINA 2022.-2023. svi (zimski semestar) – DRUGA GODINA DIPLOMSKI

Akademski kalendar 2022.-2023.

Odluka o dopuni izvedbenog plana stručnog diplomskog studija : Protetika, ortotika i robotika u fizioterapiji, 28.3.2023.

Odluka o dopuni izvedbenog plana stručnog diplomskog studija : Protetika, ortotika i robotika u fizioterapiji, 31.1.2023.

Odluka o dopuni izvedbenog plana specijalističkog diplomskog stručnog studija : Protetika, ortotika i robotika u fizioterapiji, 29.12.2022.

Odluka o dopuni izvedbenog plana specijalističkog diplomskog stručnog studija : Protetika, ortotika i robotika u fizioterapiji

IZVEDBENI PLAN SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA PROTETIKA, ORTOTIKA I ROBOTIKA U FIZIOTERAPIJI ZA AKADEMSKU GODINU 2022./2023

2021./2022.

RASPORED SATI – PRVA GODINA

AKADEMSKI KALENDAR 2021./2022.

Specijalistički diplomski stručni studij fizioterapije – IZVEDBENI PLAN I PROGRAM 2021 2022

Odluka o izmjeni izvedbenog izvedbenog plana nastave za specijalistički diplomski stručni studij: Fizioterapija u protetici, ortotici i robotici za akademsku godinu 2021.-2022, 26.10.2021.

Odluka o dopuni  izvedbenog izvedbenog plana nastave za specijalistički diplomski stručni studij: Fizioterapija u protetici, ortotici i robotici za akademsku godinu 2021.-2022, 30.11.2022

Odluke dopunio izmjeni izvedbenog izvedbenog plana nastave za specijalistički diplomski stručni studij: Fizioterapija u protetici, ortotici i robotici za akademsku godinu 2021.-2022,, 8.2.2022.

 

Specialist Graduate Professional Study Program – Prosthetics, Orthotics and Robotics in physiotherapy

Specijalistički diplomski stručni studij – Protetika, ortotika i robotika u fizioterapiji