Sestrinstvo

 

Dopusnica stručni prijediplomski sestrinstvo

2023./2024.

Odluka o akademskom kalendaru 2023-2024

Izvedbeni plan stručnog prijediplomskog studija Sestrinstva u akademskoj godini 2023-2024.

Raspored sati – akademska godina 2023.-2024.

________________________________________________________________________

Stručni prijediplomski studij sestrinstva na Veleučilištu Ivanić-Grad

 

Povećani zahtjevi u zdravstvenom i socijalnom sustavu ukazuju na potrebu obrazovanih medicinskih sestara sa suvremenim znanjima i vještinama iz područja zdravstvene njege. Društvena dinamika, tehnološki napredak i  znanstveno-istraživački rad ja dovode do napretka  u procesima liječenja i pružanju zdravstvene njege. Iz tog razloga i obrazovanje medicinskih sestara i tehničara mora biti usklađeno sa sve većim zahtjevima u zdravstvenim i socijalnim ustanovama. Prvostupnici sestrinstva posjeduju kompetencije za planiranje, provođenje, koordiranje i evaluiranje zdravstvene njege, kao i kompetencije s ciljem promicanja zdravlja te sprječavanja bolesti pojedinca, njegove obitelji i društvene zajednice. Stručni prijediplomski studij sestrinstva na Veleučilištu Ivanić-Grad kroz svoj program osposobljava studente za provođenje zdravstvene njege prema posljednjim smjernicama uz primjenu etičkih načela i kritičkog mišljenja.

Nastava studija sestrinstva provodi se kroz predavanja, seminare i predkliničke vježbe u kabinetu za zdravstvenu njegu. Praktični dio nastave izvodi se u KBC Zagreb, KBC Sestre Milosrdnice, SB Naftalan, NPB Popovača, OB Sisak, domovima zdravlja te drugim ustanovama specifičnim za potrebe pojedinih kolegija (socijalnim ustanovama, domovima za starije i nemoćne te dječjim vrtićima). Studenti razvijaju specifična znanja, vještine i stavove te sposobnost donošenja odluka u/o postupcima u zdravstvenoj njezi te prepoznavanju i rješavanju složenih problema.

TRAJANJE: 6 semestara
BROJ ECTS BODOVA: 180
STRUČNI NAZIV ZVANJA: stručni prvostupnik/stručna prvostupnica, (baccalaureus/baccalaurea) sestrinstva
SKRAĆENI STRUČNI NAZIV ZVANJA: bacc. med. techn.
NAČIN IZVEDBE: redoviti studij, izvanredni studij

Popis predmeta na studiju možete preuzeti ovdje.