Studentsko savjetovalište

Studentsko savjetovalište namijenjeno je svim studentima Veleučilišta Ivanić-Grad.

Rad studentskog savjetovališta usmjeren je na pružanje stručne pomoći i podrške tijekom studiranja. Studenti se mogu javiti ukoliko imaju teškoće s prilagodbom na studij, novo mjesto stanovanja; strah od javnog nastupa;  teškoće u odnosima s drugim ljudima, anksiozne smetnje (napadi panike, zabrinutost, strahovi i fobije); promjene u raspoloženju, depresivna stanja; poremećaje prehrane, zlouporabe droga i/ili drugih oblika ovisnosti; teškoće s organizacijom vremena; polaganjem ispita te ostalih teškoća.

Studentsko savjetovalište brine i za osiguravanje uvjeta za uspješno studiranje i prevladavanje teškoća studenata iz ranjivih i podzastupljenih skupina.

STUDENTI RANJIVIH SKUPINA

Studenti ranjive skupine su studenti koji imaju veći rizik izloženosti teškoćama u obliku akademske ili društvene integracije te koji imaju manje mogućnosti za neke aspekte studiranja.

U ranjive skupine ubrajamo: starije studente, studente s invaliditetom, studente s djecom, studente pripadnike romske manjine, studente iz obitelji nižeg ekonomskog statusa, studente iz strukovnih srednjih škola, studente koji rade uz studij u znatnom opterećenju, studente koji putuju na studij, studente pripadnike LGBT orijentacije, studente iz alternativne skrbi, studente beskućnike, studente iz ruralnih područja, manjih mjesta i otoka te izbjeglice i tražitelje azila.

STUDENTI POZASTUPLJENIH SKUPINA

Studenti podzastupljene skupine su studenti čiji je udio u sustavu visokog obrazovanja niži od onoga što pokazuju populacijski podaci.

U podzastupljene skupine studenata ubrajamo: studente čiji roditelji imaju nižu razinu obrazovanja, stariji studenti, studenti s djecom, studenti pripadnici romske manjine.

Studenti mogu zatražiti stjecanje statusa studenata iz podzastupljenih i ranjivih skupina  podnošenjem zamolbe. Više možete pogledati u Pravilniku o studiranju ranjivih i podzastupljenih skupina na Visokoj školi Ivanić-Grad.

Studenti se studentskom savjetovalištu mogu javiti putem e-maila studentsko.savjetovaliste@vsig.hr nakon čega će se dogovoriti daljnji tijek komunikacije.

Osoba za pružanje psihološke pomoći studentima Veleučilišta Ivanić-Grad

Ana Pavelić Tremac, prof. psihologije, klinički psiholog., pred.

Osobe za rad sa ranjivim  i podzastupljenim skupinama studenata

Višnja Božić Kušar, mag. prim. educ.

 

Pravilnik o studiranju ranjivih i podzastupljenih skupina na Veleučilištu Ivanić-Grad

OBRAZAC S34 Zamolba za stjecanje statusa studenta iz podzastupljenih i ranjivih skupina