Studiji

vsigNaslovna2

Studijski programi Veleučilišta Ivanić-Grad: stručni prijediplomski studij Fizioterapije, stručni prijediplomski studij Sestrinstva i diplomski stručni studij Protetika, ortotika i robotika u fizioterapiji.

STRUČNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ FIZIOTERAPIJE

Trajanje studijskog programa
6 semestara (3 akademske godine)

ECTS bodovi
60 ECTS bodova za svaku godinu, ukupno 180 ECTS bodova

Akademski/stručni naziv koji se stječe završetkom studija
Stručni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/a) fizioterapije, bacc. physioth.

Načini izvedbe
Redoviti i izvanredni studij

Osnovne kompetencije pri završetku studija:
Student završetkom stručnog studija postaje zdravstveni stručnjak koji planira i provodi terapijske i rehabilitacijske postupke, primjenjujući znanja i vještine iz područja fizioterapije, kliničke kineziologije, osnovnih biomedicinskih znanosti, kliničke medicine i ostalih srodnih područja.

Više o studiju možete pročitati ovdje.


STRUČNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA

Trajanje studijskog programa
6 semestara (3 akademske godine)

ECTS bodovi
60 ECTS bodova za svaku godinu, ukupno 180 ECTS bodova

Akademski/stručni naziv koji se stječe završetkom studija
Stručni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/a) sestrinstva, bacc. med. techn.

Načini izvedbe
Redoviti i izvanredni studij

Osnovne kompetencije pri završetku studija: 

Prvostupnici sestrinstva posjeduju kompetencije za planiranje, provođenje, koordiranje i evaluiranje zdravstvene njege, kao i kompetencije s ciljem promicanja zdravlja te sprječavanja bolesti pojedinca, njegove obitelji i društvene zajednice. Stručni prijediplomski studij sestrinstva na Veleučilištu Ivanić-Grad kroz svoj program osposobljava studente za provođenje zdravstvene njege prema posljednjim smjernicama uz primjenu etičkih načela i kritičkog mišljenja.

Više o studiju možete pročitati ovdje.


STRUČNI DIPLOMSKI STUDIJ PROTETIKA, OROTIKA I ROBOTIKA U FIZIOTERAPIJI

Trajanje studijskog programa
4 semestara (2 akademske godine)

ECTS bodovi
60 ECTS bodova za svaku godinu, ukupno 120 ECTS bodova

Akademski/stručni naziv koji se stječe završetkom studija
Stručni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/a) sestrinstva, bacc. med. techn.

Načini izvedbe
Redoviti i izvanredni studij

Osnovne kompetencije pri završetku studija:

Nakon završetka studija studenti će biti kompetentni organizirati, analizirati i istraživati modele primjene fizioterapije unutar protetičke i ortotičke opskrbe pacijenta, te primjene robota u svrhu liječenja. Time su osposobljeni za samostalan rad u zdravstvenim ustanovama, zdravstveno rehabilitacijskim centrima, visokoškolskim ustanovama, u objektima zdravstvenog turizma, kao i u stručnim i zdravstvenim projektima i istraživanjima iz oblasti fizioterapije, protetike, ortotike i robotike.

Više o studiju možete pročitati ovdje.