Troškovi studiranja

Primjer uplatnice

Odluka o apsolventskoj (EUR)

Odluka o naknadama administrativnih i ostalih postupaka na VŠIG

Odluka o visini i načinu plaćanja školarine diplomskog studija za studente koji su studirali na VŠIG

Odluka o visini i načinu plaćanja školarine (EUR)

Odluka o visini naknade oportunitetnih troškova na VŠIG 2022