Troškovi studiranja

Primjer uplatnice

Odluka o naknadama troškova i ostalih postupaka na Veleučilištu

Odluka o visini , načinu i uvjetima plaćanja školarina na Veleučilištu Ivanić-Grad

Odluka o visini naknade oportunitetnih troškova na VŠIG 2022