Upisi u višu godinu

 

UPUTE ZA UPISE U DRUGU I TRECU GODINU STUDIJA

Upisi u višu godinu studija vrše se prema Pravilniku o studiranju. Pravilnik možete pogledati ovdje.

Odluka o apsolventskoj (EUR)

Odluka o naknadama administrativnih i ostalih postupaka na VŠIG

Odluka o visini i načinu plaćanja školarine diplomskog studija za studente koji su studirali na VŠIG

Odluka o visini i načinu plaćanja školarine (EUR)

Odluka o visini naknade oportunitetnih troškova na VŠIG 2022