Upravno vijeće

Upravno vijeće Veleučilišta Ivanić-Grad:

Josipa Ilić, dipl. oec., pred. – predsjednica

mr. sc. Tamara Mandić, dipl. oec. – članica

Josip Šubarić, dipl. physioth., pred. – član

Tatjana Petrinec, prof., dipl. bibl. – članica

Marina Šiprak, dipl. iur. – članica