Veleučilište Ivanić-Grad potpisalo Sporazum o suradnji sa centrom za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju “Kinesthetic Centar”

Radujemo se suradnji i mogućem stručnom usavršavanju i osposobljavanju studenata (praksi) Veleučilišta u navedenom centru. Vjerujemo kako će se ova započeta suradnja nastaviti razvijati na obostrano zadovoljstvo.

Cilj svake rehabilitacije je osposobiti pojedinca za svakodnevne fizičke aktivnosti i educirati ga kako da regulira vrstu i količinu tjelesne aktivnosti u svrhu dugoročnog zdravlja. U skladnoj suradnji ortopeda, kineziterapeuta, fizioterapeuta i ostali stručnih suradnika po potrebi. Uvjereni smo kako će studenti fizioterapije našeg Veleučilišta u navedenom centru dobiti vrhunsku edukaciju sukladno potrebama njihove struke.