Zaštita podataka

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Primatelji ili treće strane mogu se obratiti radi zaštite svojih prava ili informacija Službeniku za zaštitu podataka na: