Završni ili diplomski rad

UPUTE:

Pravilnik o završnom (diplomskom) radu  (DO 1.10.2023.)

Pravilnik o završnom i diplomskom radu na Veleučilištu Ivanić-Grad (novi, OD 1.10.2023.)

TIJEK PRIJAVE PREDAJE I OBRANE ZAVRŠNOG-DIPLOMSKOG RADA

TEME završnih/diplomskih radova:

KATALOG TEMA diplomskih radova 2023./2024.

KATALOG TEMA završnih radova 2023.-2024.

Popis odobrenih tema 2022.2023.

KATALOG TEMA diplomskih radova 2022./2023.

KATALOG tema završnih radova 2022./2023.

KATALOG tema završnih radova 2021.2022.

Popis odobrenih tema 2021.2022.

ROKOVI obrane završnih radova:

TERMINI obrane završnih i diplomskih radova 2022.2023.

Odluka o akademskom kalendaru za 2022-2023

TERMINI obrana završnih radova 2021.2022.

Odluka izmjeni Odluke o terminima obrane završnih radova

OBRASCI koje student nakon odobrenog rada (od strane mentora) treba popuniti i predati u Studentsku službu kako bi se pokrenuo postupak obrane završnog rada:

OBRAZAC S19 Zahtjev za odobrenjem teme rada

OBRAZAC S20 Zahtjev za pokretanjem ocjene i obrane rada

OBRAZAC S21 Izjava o izvršenju financijskih obaveza

OBRAZAC S22 Izjava o akademskoj čestitosti završnog rada

OBRAZAC S23 Izdvojeno mišljenje člana Povjerenstva za završni rad

OBRAZAC S24 Izjava o pohranjivanju završnog rada

OBRAZAC S25 Zapisnik o obrani rada

OBRAZAC S26 Potvrda o vraćenim publikacijama

FINANCIJSKE obveze:

Odluka o naknadama troškova i ostalih postupaka na Veleučilištu